Остаци старе римске калдрме на Шаргану, метални новац и надгробне плоче на такозваном Римском или Грчком гробљу, сведоче да је на подручју Мокре Горе постојало римско насеље.

На истом овом гробљу налазе се и српски средњевековни гробови са масивним надгробним плочама или мањим плочама са такозваним  српским нишаном. На једном нишану, на врху је уочљив уклесан равнокраки крст, на другом се јавља месечев срп, а на трећем сабља. Поред овог типа старих гробова наилази се и на стећке који представљају масивне камене блокове.

Од сакралних објеката овог краја издваја се средњевековна црква Св. Вазнесења у Кршању, посвећена Вазнесењу Христовом. Првобитна црква била је метох манастира добрунског и припадала је Добрунској митрополији све до 1834. када су померене границе према Босни. Ову цркву Турци су палили у више наврата, тако да њен данашњи изглед одступа од првобитног. Занимљиво је да је у порти цркве свака породица имала своју шатру у којој се одвијао друштвени живот о празницима. У својим шатрама мештани су после литургије боравили, ручавали и посећивали једни друге. Ови објекти имали су четвороводни кров и били су украшени резбареним орнаментима, највише на оградама.

Много млађи храм мокрогорске котлине је црква Св. Илије у Мокрој Гори која је после више неуспелих покушаја подигнута тек 1946. године. Ова црква саграђена је по узору на кршањску цркву, али као црква брвнара.  Приложници иконостаса били су сами мештани који су своје потписе и записе оставили на свакој икони.

У селу Кремна налази се црква посвећена Светом великомученику победоносцу Георгију. Завршена је 1939. године, а урађена је у основи крста са једном централном куполом у неовизантијском стилу.

У атару села Мокра Гора постоје и три црквине: црквина испод Глибетића кућа у имању Ивана Којадиновића, црквина у Илићима и црквина у Пањку. Ове црквине још увек нису археолошки истраживане.

Значајни објекти овог краја подигнути у XIX веку су школа из 1872. године, Неранџина кафана, кућа Миље Богдановић, ковачница Милуна Арсенијевића у Мокрој Гори, као и Миљковића хан у селу Кремна.

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229