Парк природе „Шарган – Мокра Гора“ обухвата мокрогорску и део креманске котлине, југоисточне површи Таре, северозападне огранке Златибора и превој Шарган који се препречио између ове две планине. Читав овај простор део је крајњих источних огранака унутрашњих Динарида.

Кроз мокрогорску и креманску котлину пролази међународни магистрални путни правац Е-761 који преко Чачка и Ужица повезује Бугарску и Румунију са Босном и Херцеговином и Хрватском. На граници Парка природе налази се гранични прелаз Котроман, капија на путу до Вишеграда, Требиња, Боке Которске и дубровачког приморја.

Административно, Парк природе „Шарган – Мокра Гора“ највећим делом припада општини Ужице (КО Мокра Гора и КО Кремна), а мањим делом општинама Бајина Башта и Чајетина.

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229