Парк природе „Шарган - Мокра Гора” заузима површину од 10.813,73 ha на којој су успостављени режими заштите I, II и III степена.

Режимом заштите I степена обухваћена је територија од 359,66 ha, режимом заштите II степена обухваћена је територија од 1.179,78 ha, док је режимом заштите III степена обухваћена територија од 9.274,29 ha.

  • Режим заштите I (првог) степена успостављен је на следећим локалитетима:

1. Јеловац, површине 56,55 ha, КО Мокра Гора и КО Кремна

2. Клисура Дубошца, површине 106,01 ha, КО Кремна

3. Медвеђа љеска, површине 116,30 ha, КО Мокра Гора

4. Ограђеница, површине 73,12 ha, КО Мокра Гора

 

  • Режим заштите II (другог) степена успостављен је на следећим локалитетима:

1. Брдо Вао, површине 157,01 ha, КО Мокра Гора

2. Тусто брдо – Божурица, површине 439,80 ha, КО Мокра Гора

3. Шишатовац, површине 115,94 ha, КО Мокра Гора

4. Ђога  – Козја стена, површине 474,71 ha, КО Мокра Гора

 

  • Режим заштите III (трећег) степена, укупне површине 9.274,29 ha, обухвата преосталу површину Парка природе на деловима КО Мокра Гора, КО Кремна, КО Семегњево и КО Зауглине.

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229