25. јула 2014. године у Националном еколошком центру Парка природе „Шарган - Мокра Гора“ представљен је пројекат увођења IQ технологије у систем заштите од пожара у заштићеним подручјима од националног интереса.

Пројекат је представио Холгер Вогел, генерални директор немачке компаније IQ Wireless GmbH која већ годинама широм света веома успешно примењује методологију раног детектовања шумских пожара. Презентацији су присуствовали проф. др Снежана Богосављевић-Бошковић, министар пољопривреде и заштите животне средине, Слободан Ердељан, помоћник министра пољопривреде и заштите животне средине, Горан Николић, заменик начелника Сектора за ванредне ситуације,  проф. др Лидија Амиџић, директор Парка природе Мокра гора д. о. о., као и други управљачи заштићених шумских подручја.

Министар Снежана Богосављевић-Бошковић показала је велико интересовање за овај значајан пројекат и сагласила се да Парк природе „Шарган - Мокра Гора“ и Национални парк „Тара“ буду пилот-подручја у којима ће се током следеће године уз финансијску подршку ЕУ, овај пројекат и реализовати. 

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229