Најзначајнији објекти геонаслеђа Парка природе „Шарган – Мокра Гора“ су:

 •   профил перидотита доње креде на Црвеном Риду
 •   профил од доње до горње креде код засеока Урошевићи
 •   кречњаци и лапорци горње креде са фосилима на Котроману
 •   профили контакта ултрамафита и метаморфних стена код села Мокра Гора
 •   профили амфиболита
 •   перидотити харцбургитског састава на регионалном пути Ужице - Вишеград
 •   опал и жице магнезита код Шарган Витаса,
 •   седименти миоцена са остацима флоре на Трговишту
 •   битуминозни седименти миоцена на Коњској реци
 •   бигар у кањону Белог Рзава
 •   кањон Белог Рзава
 •   клисура Сувог потока
 •   кречњачко брдо Вао
 •   прераст Ђавоља пећина
 •   Хајдучка пећина
 •   вртаче на Љутом пољу
 •   тресаве Врачарића језера
 •   понорница Караића поток на Љутом пољу
 •   водопад Велики скакавац на Камешини
 •   извор слане Радованове воде у Котроману
 •   високоалкални извор Беле воде
 •   извор минералне Глишове воде у Кремнима

 

Nature park Šargan - Mokra Gora

Telephone:

031/315-2229