Огласи о јавним набавкама велике вредности парка природе Мокра Гора објављују се у "Службеном гласнику Републике Србије "на Порталу јавних набавки (www.nabavke.com) или преко Управе за јавне набавке  (http://www.ujn.rs) и на огласној табли парка..
 
Сви будући тендери мале и велике вредности биће објављивани на званичном сајту парка.
 
 
 

 
бр. јавне набавке: 1.1.4/2014
предмет јавне набавке: Набавка погонског горива за потребе Парка природе „Мокра Гора“
рок за подношење понуде: 18.03.2014. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука: ПРЕУЗМИ 
 

 
бр. јавне набавке: 1.2.1/2014
предмет јавне набавке: РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ И УСЛУГЕ ОБРАЧУНА ЗАРАДА
рок за подношење понуде: 04.03.2014. до 12:00 часова. 
позив за подношење понуда: ПРЕУЗМИ
конкурсна документација: ПРЕУЗМИ 
одлука: ПРЕУЗМИ 

 

Nature park Šargan - Mokra Gora

Telephone:

031/315-2229