Отворен Национални еколошки центар 

            У Парку природе је почео да ради Национални еколошки центар намењен организовању разноврсних образовних и промотивних програма, семинара и радионица из области заштите животне средине. 

            Центар су 11. фебруара 2011. године отворили министар Оливер Дулић и директор Парка природе Емир Кустурица. Носилац инвестиције изградње овог објекта је управљач заштићеног подручја - Парк природе „Мокра Гора" д.о.о., а суинвеститори су били Министарство животне средине и просторног планирања и Фонд за заштиту животне средине Републике Србије.

            Национални еколошки центар налази се на падинама Ивера, на надморској висини од 1.400 метара и обухвата површину од 2.100 квадратних метара. У њему се налазе учионица и сала за предавања, дневни кафе, ресторан и 24 двокреветне собе намењен посетиоцима. Све просторије су опремљене оптичким кабловима са телефонским и ТВ уређајима, као и са интернет мрежом.

            У делу објекта налази се и пословно-канцеларијски комплекс са потребном савременом техничком опремом за 25 запослених, с обзиром да ће Центар истовремено бити и управна зграда Парка природе. У њему је предвиђен сменски рад и целодневно дежурство чуварске службе Парка природе.

 

Представљање геонаслеђа Парка природе Шарган – Мокра Гора  

      Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду реализовао је пројекат „Инвентаризација, вредновање и класификација геонаслеђа Парка природе Шарган – Мокра Гора“. Пројекат је наручио и координисао управљач Парка природе, а поред управљача пројекат је суфинансирао Фонд за заштиту животне средине Републике Србије.

      У оквиру пројекта препознато је и описано 20 објеката геонаслеђа Парка природе и његове непосреде околине (Миловановић, Д. и сарадници). То су:

      1) профил од доње до доње креде код засеока Урошевићи,

      2) слани извор на Котроману,  

      3) кречњаци и лапорци горње креде  са фосилима на Котроману, 

      4) профил перидотита доње креде  на Црвеном Риду,

      5) високо алкални извор Беле  воде,

      6) водопад Велики скакавац на Камишни,

      7) кањон Белог Рзава, 

      8) бигар у кањону Белог Рзава, 

      9) профили амфиболита,

      10) профили контакта ултрамафита  и метаморфних стена код села  Мокра Гора,

      11) прераст Ђавоља пећина на брду  Вао, 

      12) Хајдучка пећина,

      13) перидотити харцбургитског састава на регионалном пути Ужице – Вишеград,

      14) опал и жице магнезита код  Шарган Витаса,

      15) седименти миоцена са остацима  флоре на Трговишту, 

      16) сумпорна вода код засеока  Радаљевићи,

      17) битуминозни седименти миоцена  на Коњској реци,

      18) Врачарића језера,

      19) вртаче на Љутом пољу,

      20) понорница Караића поток на  Љутом пољу.

      Добијени  резултати имају велики значај за препознавање и вредновање геонаслеђа Парка природе, као и за његову заштиту, очување и презентацију. 

 

Карта Геонаслеђе Парка природе „Шарган – Мокра гора“ 

      Из  штампе је изашла геореференцирана карта „Геонаслеђе Парка природе Шарган – Мокра гора“ (Миловановић, Д., ур.) која садржи 20 лоцираних објеката геонаслеђа са приказом њихове, као и укупне геолошке историје овог подручја.

      На  карти су обележени и основни  инфраструктурни објекти од значаја  за посетиоце овог заштићеног подручја. 

 

Изградња  објеката за прикупљање, транспорт и пречишћавања отпадних вода 

      У оквиру Националног инвестиционог плана Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, управљач Парка природе завршио је пројекат водоснабдевања, прикупљања и транспорта отпадних вода из Парка природе. Изграђено је 10 km водоводне мреже на коју су прикључена четири хидранта ради гашења евентуалних шумских пожара и 10 km канализационе мреже са колекторима који у наступајућем периоду треба да буду прикључени на уређаје за пречишћавање отпадних вода. На овај начин оствариће се ефикасније очување Парка природе и заштита квалитета воде реке Дрине. 

Реконструкција пута Мокра Гора – Златибор 

     На  основу заједничког пројекта управљача  Парка пироде „Шарган - Мокра Гора”, руководства општине Чајетина и  града Ужице, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и Месне заједнице Мокра Гора, управљач Парка природе је реконструисао локални пут Мокра Гора – Семегњево. Ради сталне проходности овог значајног комуникацијског правца између Мокре  Горе и оближњег Златибора, управљач са својом механизацијом редовно  ради на његовом одржавању.  

Изградња  локалних путева у Мокрој Гори
 

     У оквиру Националног инвестиционог  плана Владе Републике Србије, управљач Парка природе „Шарган - Мокра Гора” је уз помоћ Дирекције за изградњу општине Ужице, приступио реконструкцији и изградњи локалних путева у Мокрој Гори. Приоритетни правци развоја ликалне путне мреже су Котроман – Колаковићи (4 km) на који је упућено 70 домаћинстава, Котроман – Пањак (9,2 km) на који је упућено 350 домаћинстава и Котроман – Крстаче (10,5 km) на који је упућено 80 домаћинстава.

Nature park Šargan - Mokra Gora

Telephone:

031/315-2229