ПАРК ПРИРОДЕ МОКРА ГОРА
| home Почетна  | email Контакт |
ПРИРОДА ОДЛИКЕ ЗАШТИТА УПРАВЉАЊЕ ТУРИЗАМ ПРОЈЕКТИ ДЕШАВАЊА ПРОПИСИ ГАЛЕРИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 

 
 
Скијалиште на Иверу
Непуних 8 km од Дрвенграда, налази се скијалиште на Иверу. Старт четири уређене стазе укупне дужине 5 km смештен је на висини од 1490 m, а циљ  на 1200 m, поред Планинског дома „Младост".  
Културно-историјско наслеђе
Остаци старе римске калдрме на Шаргану, метални новац и надгробне плоче на такозваном Римском или Грчком гробљу, сведоче да је на подручју Мокре Горе постојало римско насеље као најстарија позната насеобина мокрогорске долине.  
 
Народно градитељство
Насеља могрогорског краја су развијена по типу засеока у којима су поједина домаћинства образовала породичне задруге.
Водне појаве
Хидрографски потенцијали Парка природе чине подземне воде, извори, врела, потоци, мањи речни токови и планинске тресавице.
Флора
У биљном свету Парка природе налазе се врсте различите екологије, старости и порекла.
Скијалиште на Иверу
Са циља полази станица 1100 m дуге жичаре сидрашице која покрива све стазе капацитетом од 600 скијаша на сат.

 

Режими заштите

Парк природе „Шарган - Мокра Гора" заузима површину од 10.813,73 ha на којој су успостављени режими заштите I, II и III степена.

Режимом заштите I степена обухваћена је територија од 359,66 ha, режимом заштите II степена обухваћена је територија од 1.179,78 ha, док је режимом заштите III степена обухваћена територија од 9.274,29 ha.  


© 2009 ПАРК ПРИРОДЕ МОКРА ГОРА
Дрвeнград, Мећавник, 31243 Мокра Гора, Телефон: +381 31 800 765, info@mecavnik.info
Powered by NET SECTOR