За саобраћајну повезаност подручја Мокре Горе најзначајнији је друмски саобраћај. Главни магистрални путеви повезују Мокру Гору са Београдом као и са већим градовима у Србији, Црној Гори, Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине. Осим главних саобраћајница, веома је значајна мрежа локалних путева којима се брзо долази до Митровца и Калуђерских бара на Тари, до Заовина, до обала Дрине и језера Перућац. Важну улогу у комуникацији има и железничка пруга Београд - Бар која пролази кроз оближње Бранешко поље, док аеродром на Пониквама у будућности може добити велики значај за развој ваздушног саобраћаја у западној Србији.  

Смештајни капацитети у Парку природе налазе се у етно-селу „Дрвенград" на Мећавнику, хотелу „Младост" на Иверу, хотелу „Осмица" поред железничке станице у Мокрој Гори, мотелима „Мокра Гора", „Јатаре" и „Шарган-Витаси" у склопу истоимених железничких станица, Парохијском дому покрај мокрогорске цркве, као и у мањем броју сеоских домаћинстава. Поред смештајних капацитета, у пружању туристичких услуга важну улогу имају и бројни угоститељски објекти од којих је  најстарија „Неранџина кафана" у Мокрој Гори која ради од 1889. године.

Парк природе Шарган - Мокра Гора

Телефон:

031/315-2229